SIGET_DIZALA-panoramska-dizala

Kompletna dizala

Znanje i iskustvo naših djelatnika omogućuju izradu najzahtjevnijih i unikatnih dizala po Vašoj mjeri. Posebno smo specijalizirani u izradi panoramskih, teretnih dizala velike nosivosti te u izradi dizala za postojeće zgrade. Isporučujemo kompletna dizala ili komponente za različite ugraditelje kao i za mnoge svjetske kompanije.

Komponente dizala

Prema željama kupaca možemo proizvesti kompletna dizala ili isporučiti samo potrebne komponente kao što su kabine, okviri kabina, jednokrilna i dvokrilna ručna vrata, postolja strojeva, konzole vodilica te ostale mehaničke dijelove. Naši proizvodi koriste se za remonte i modernizaciju dizala kao i za ugradnju novih dizala.

Konstrukcije

Ako u objektu ne postoji zidano vozno okno dizala, izrađujemo i montiramo čeličnu konstrukciju za dizalo, koja ima funkciju voznog okna. Prema zahtjevu izrađujemo konstrukcije za mobilne operatere, antenske nosače i stupove te kanalice za bicikle.